Personlig rådgivning

Personlig rådgivning

Att kunna dela med sig av sina erfarenheter är något av det mest stimulerande jag vet. Det är därför mycket givande att vara anlitad av företagsledningar för att utveckla kommunikation och förändringsarbete. Mina uppdragsgivare är främst stora företag, men också mindre verksamheter och organisationer.

 

Det handlar om att lägga upp planer för större förändringar, t ex förvärv och organisationsförändringar. Det handlar om att mejsla ut budskap för att bygga varumärken och kommunikation, det handlar om att hantera ledarskapsfrågor och utveckla planer för samhällskontakter.

 

De flesta företag och organisationer lever i ständig förändring. I vår globala värld utgör omvärlden ett ständigt förändringstryck, men egna strategiska beslut innebär också att förändringar behöver genomföras i verksamheten. Det ställer stora krav på förankring och genomförande. Jag har under de senaste 15 åren medverkat i en rad olika förändringsprocesser och har stor erfarenhet av hur man med kommunikativa insatser kan bedriva ett framgångsrikt förändringsarbete.

 

Mycket av arbetet som personlig rådgivare är strukturerat och långsiktigt, men jag finns alltid till hands för mina uppdragsgivare, på kvällar helger och med kort varsel.

 

 

helena@stalnert.com

+46 76 117 41 42