Mediestöd

Mediestöd

Mediernas uppgift är att beskriva och granska samhällets alla aktörer. I dagens nyhetstempo är det viktigt för alla organisationer och företag att snabbt kunna svara på mediernas frågor. Utan ett snabbt agerande blir det någon annan som sätter agendan. Det gäller att förstå mediernas villkor och agerande. Det gäller också att förstå hur man själv som företrädare för en organisation eller ett företag ska agera. Det tjänar både intervjuare och intervjuperson på. Efter alla mina år som journalist kan jag snabbt förutse vilka frågor som kommer att ställas och hur de bäst besvaras.

 

Jag kan ge mediestöd genom att medverka i förberedelser, genomföra medieträning och intervjuövningar. Jag kan också bidra till att utveckla planer för en långsiktig pro-aktiv mediestrategi för att stärka och utveckla det egna varumärket.

 

 

helena@stalnert.com

+46 76 117 41 42