Krishantering

Krishantering

Egentligen handlar det om att undvika kriser. Att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att inte olyckor inträffar, inga oegentligheter eller brister förekommer. Det gäller att ha koll på kritiska frågor i den egna branschen och runt det egna företaget. Men om krisen ändå inträffar måste man kunna hantera den på ett klokt och trovärdigt sätt.

 

Jag har erfarenhet av många kriser, stora och små, både inom näringslivet och media. Det jag kan hjälpa till med är både att träna och förbereda sig för kriser och att utgöra ett stöd i akuta krislägen. Jag kan bidra med det utifrån-perspektiv som man i en organisation lätt tappar i ett krisläge. Jag kan med min journalistiska erfarenhet lättare förutse nästa steg i utvecklingen och se till att mina uppdragsgivare är väl förberedda.

 

 

helena@stalnert.com

+46 76 117 41 42